Dictionar

Fundație:
Definiție: Partea de jos a unei structuri, care distribuie greutatea și încărcările structurii în sol.
Tipuri de fundații: Fundații continue, fundații izolate, fundații pilotis, fundații plate etc.

Structură:
Definiție: Sistemul de elemente care susțin și transferă încărcările construcției în sol.
Exemple: Structuri de beton armat, structuri metalice, structuri de lemn etc.

Acoperiș:
Definiție: Partea superioară a unei construcții care acoperă și protejează interiorul împotriva intemperiilor.
Tipuri de acoperișuri: Țiglă, tablă cutată, șindrile, membrane bituminoase etc.

Pereți portanți:
Definiție: Pereți care susțin greutatea și transmit încărcările structurale la fundație.
Materiale folosite: Beton armat, cărămidă, beton celular, structuri metalice etc.

Instalații sanitare:
Definiție: Sistemul de conducte, aparate și accesorii utilizate pentru aducerea și evacuarea apei într-o clădire.
Componente: Țevi de apă, robinete, chiuvete, toalete, dușuri, sisteme de canalizare etc.

Instalații electrice:
Definiție: Sistemul de cabluri, echipamente și dispozitive folosite pentru distribuția și utilizarea energiei electrice într-o clădire.
Componente: Cabluri electrice, prize, întrerupătoare, tablouri de siguranțe, corpuri de iluminat etc.

Finisaje interioare:
Definiție: Materialele aplicate pe suprafețele interioare ale unei construcții pentru estetică și protecție.
Exemple: Vopsea lavabilă, tencuieli decorative, gresie, faianță, parchet, lambriuri etc.

Finisaje exterioare:
Definiție: Materialele aplicate pe suprafețele exterioare ale unei construcții pentru protecție și estetică.
Exemple: Tencuieli decorative, vopsea rezistentă la intemperii, placaje din piatră naturală sau artificială, sisteme de izolație termică etc.

Izolații termice și hidroizolații:
Definiție: Materialele aplicate pentru a proteja clădirea împotriva pierderilor de căldură sau infiltrărilor de apă.
Exemple: Polistiren expandat, vată minerală, membrană hidroizolantă, materiale de etanșare etc.

Amenajări exterioare:
Definiție: Lucrările de peisagistică și urbanism aplicate în jurul unei construcții.
Exemple: Alei pietonale, spații verzi, instalații de iluminat exterior, garduri, parcaje etc.

Renovare:
Definiție: Procesul de restaurare sau modernizare a unei clădiri sau a unei părți a acesteia pentru a îmbunătăți aspectul estetic și funcționalitatea.
Etape: Demolare, refacerea structurii, înlocuirea sau reparația finisajelor, instalarea de echipamente și sisteme moderne etc.

Amenajare interioară:
Definiție: Procesul de organizare și decorare a spațiilor interioare pentru a crea un mediu funcțional și plăcut.
Elemente: Mobilier, decorațiuni, iluminat interior, pardoseli, tapet, draperii, elemente de stocare etc.

Permis de construcție:
Definiție: Document emis de autoritățile locale care autorizează începerea lucrărilor de construcție conform planurilor și regulamentelor locale.
Etape: Depunerea dosarului de autorizație, obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, emiterea permisului de construcție.

Supraveghere tehnică:
Definiție: Serviciul de monitorizare și verificare a lucrărilor de construcție pentru a se asigura că sunt realizate conform proiectului și standardelor de calitate.
Responsabilități: Verificarea calității materialelor și a execuției lucrărilor, soluționarea problemelor tehnice apărute în timpul construcției etc.

Planuri arhitecturale:
Definiție: Desene și documente tehnice care prezintă configurația spațiilor și aspectul estetic al clădirii, conform cerințelor proiectului.
Elemente: Planuri de situație, planuri de nivel, planuri de fațadă, secțiuni, perspective, detalii tehnice etc.

Rezistență seismică:
Definiție: Capacitatea unei construcții de a rezista la acțiunea forțelor produse de un cutremur.
Măsuri: Utilizarea de materiale și tehnologii de construcție adecvate, consolidarea structurilor existente, respectarea normelor și reglementărilor anti-seismice etc.

Certificat energetic:
Definiție: Document care atestă eficiența energetică a unei clădiri, indicând consumul de energie și emisiile de CO2 asociate.
Obținere: Evaluare energetică a clădirii realizată de un auditor energetic, emiterea certificatului conform legislației în vigoare.

Demisol:
Definiție: Nivelul unui imobil aflat sub nivelul solului, parțial îngropat, folosit pentru diverse scopuri, precum parcare, depozitare sau locuință.

Încălzire centralizată:
Definiție: Sistem de încălzire în care o singură sursă de căldură furnizează căldură mai multor unități de locuit sau spații, prin intermediul unei rețele de distribuție.
Elemente: Centrală termică, rețea de conducte, radiatoare sau ventiloconvectoare în fiecare încăpere.

Încălzire în pardoseală:
Definiție: Sistem de încălzire în care conductoarele de căldură sunt integrate în pardoseală, furnizând căldură în mod uniform în întreaga încăpere.
Avantaje: Comfort termic ridicat, economie de spațiu, eficiență energetică sporită.

Mansardă:
Definiție: Partea superioară a unei clădiri, situată sub acoperiș, care poate fi amenajată ca spațiu de locuit sau depozitare.
Utilizare: Extinderea spațiului locuibil în case sau clădiri existente prin amenajarea podului.

Zidărie portantă:
Definiție: Tip de construcție formată din pereți exteriori și interiori care susțin greutatea proprie a clădirii și a încărcăturilor adiționale.
Materiale: Cărămidă, blocuri de beton, beton celular, zidărie mixtă etc.

Instalații de climatizare:
Definiție: Sisteme care controlează temperatura, umiditatea și calitatea aerului într-o clădire pentru a asigura confortul interior.
Componente: Unități de aer condiționat, ventilație mecanică, sisteme de control al umidității etc.

Drenaj pluvial:
Definiție: Sistem de canalizare destinat colectării și evacuării apelor pluviale de pe suprafețele construite pentru a preveni inundațiile și deteriorarea fundațiilor.
Elemente: Țevi de drenaj, rigole, grile de scurgere, rezervoare de colectare a apei etc.

Suprafață construită desfășurată (SCD):
Definiție: Mărimea totală a suprafețelor construite la sol, incluzând toate nivelurile și proiecțiile exterioare ale clădirii.
Calcul: Se adună toate suprafețele construite la sol, inclusiv subsoluri, parter, etaje și eventualele extinderi sau balcoane.

Refacere fațadă:
Definiție: Procesul de renovare și restaurare a aspectului exterior al unei clădiri prin reparații, tencuieli noi, vopsire sau înlocuirea elementelor arhitecturale deteriorate.
Etape: Curățare și pregătirea suprafeței, repararea fisurilor și a deteriorărilor, aplicarea tencuielii și finisajelor exterioare.

Înălțimea construcției:
Definiție: Mărimea verticală totală a unei clădiri, măsurată de la baza construcției până la vârful acoperișului sau orice alt punct superior al clădirii.
Reglementări: Înălțimea construcțiilor este limitată de regulile de urbanism locale și poate fi influențată de zonarea terenului.

Pivot central:
Definiție: Element structural central care susține și distribuie greutatea acoperișului sau a structurii pe pilonii sau pereții portanți ai clădirii.
Utilizare: În construcții cu acoperișuri mari sau complexe, pivotul central asigură stabilitatea și rezistența structurală.

Studiu de fezabilitate:
Definiție: Document elaborat pentru a evalua viabilitatea și fezabilitatea tehnică, economică și juridică a unui proiect de construcție sau de dezvoltare urbană.
Conținut: Analiză a pieței, estimări de costuri, evaluare a impactului asupra mediului, studii de sol etc.

Loc de parcare:
Definiție: Spațiu amenajat pentru staționarea temporară a vehiculelor, inclusiv autoturisme, motociclete, biciclete sau alte mijloace de transport.
Reglementări: În multe localități, construcția de locuri de parcare este obligatorie pentru noi construcții rezidențiale sau comerciale conform regulilor locale.

Certificat de urbanism:
Definiție: Document eliberat de autoritățile locale care atestă conformitatea unui proiect cu regulile de urbanism și permite începerea formală a lucrărilor pregătitoare.
Obținere: Solicitare către primărie, depunerea documentației necesare, obținerea avizelor și aprobărilor necesare.

Pergolă:
Definiție: Structură arhitecturală formată din coloane și traverse deschise, utilizată pentru decor sau pentru a oferi umbră în grădini, terase sau curți.
Materiale: Lemn, metal, beton, plante cățărătoare etc.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.